Punkt odżywczy znajdować się będzie w miejscowości Zielonka w Puszczy Zielonce.

To 112 kilometr trasy.

Za udostępnienie terenu i współpracę dziękujemy Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu w Murowanej Goślinie oraz Uniwersytetowi przyrodniczemu w Poznaniu.

Więcej info o punkcie znajdziecie w zakładce „TRASA”.